Milieu

Duurzaam slopen

De Graaff Sloop- en Milieuwerken heeft de werkwijze afgestemd op de geldende richtlijnen op het gebied van veiligheid en milieu. Duurzaamheid van het sloopproces is voor ons een belangrijk uitgangspunt. Zo streven wij ernaar om afvalmateriaal zo veel mogelijk te recyclen.

Milieu in het midden


Maatschappelijk verantwoord slopen is voor ons vanzelfsprekend. In ons werk staat zorg voor het milieu centraal. Wij ondersteunen onze opdrachtgevers bij het op de juiste wijze naleven van hun verantwoordelijkheid op milieugebied: door het zorg dragen voor een correcte afvalstoffenscheiding en een verantwoorde afvoer van milieubelastende sloopmaterialen.

Vertrouwd verzekerd

Daar wij werken conform de Beoordelingsrichtlijn Veilig en Milieukundig Slopen (BRL SVMS-007) geven wij onze opdrachtgevers de zekerheid dat ze bij ons kunnen vertrouwen op een professionele werkwijze op het gebied van:
• de voorbereiding en uitvoering van het sloopproces;
• de afzet van vrijkomende sloopmaterialen;
• de arbeidsveiligheid op de slooplocatie;
• het kwaliteitsmanagementsysteem en de bedrijfsorganisatie.

Projecten

Amsteleiland, Amstelveen

Totaalsloop van verschillende opstallen. Dit alles met een focus op het milieuoogpunt, de scheiding van...