Demontage

Zuinig met het milieu

Uit milieuoogpunt moet er bij het slopen van gebouwen zorgvuldig te werk worden gegaan, want het afvoeren en storten van afvalmaterialen is gebonden aan strikte veiligheidsregels. Dat geldt ook voor demontage: het ontmantelen van machineparken, ketelhuizen en installatieruimten.

Minder afval dankzij hergebruik

De Graaff Sloop- en Milieuwerken gaat nog een stap verder: wij streven ernaar zoveel mogelijk materialen te kunnen benutten voor hergebruik. Recycling vermindert de afvalstroom en beperkt kapitaalvernietiging. Deze duurzame aanpak past in onze bedrijfsfilosofie en bij onze werkwijze.

Waardevolle onderdelen

Soms vergen materialen die vrijkomen bij een sloopproject speciale aandacht, bijvoorbeeld bij renovaties of restauraties van historische panden. Hierbij is het soms wenselijk om elementen met een bijzondere waarde te sparen, zoals ornamenten, beelden, deuren, kozijnen, glas-in-loodramen, pilaren, kranen, trappen en tegels. Het hergebruiken van deze historische onderdelen geeft nieuwbouw een karakteristiek aanzien.

Projecten

Amsteleiland, Amstelveen

Totaalsloop van verschillende opstallen. Dit alles met een focus op het milieuoogpunt, de scheiding van...