Asbestsanering

Deskundig en zorgvuldig

De Graaff Sloop- en Milieuwerken komt tijdens sloopwerkzaamheden steeds vaker asbest in gebouwen tegen. Speciale deskundigheid en zorgvuldigheid is dan vereist, want asbest is schadelijk voor de volksgezondheid.

Asbest is een collectief van natuurlijke mineralen bestaande uit vezels. Asbest werd in het verleden veel gebruikt vanwege de sterke, slijtvaste, brandwerende en goedkope aard. Asbest werd onder andere gebruikt voor waterleidingbuizen en isolatiemateriaal.

Risicoklassen

Asbest heeft drie soorten risicoklassen waarmee wordt aangegeven hoe schadelijk het is.
  • Risicoklasse 1 heeft een laag risico. Het blootstellingsniveau is minder dan 0,01 vezels/cm³
  • Risicoklasse 2 heeft een normaal risico. Het blootstellingsniveau is hierbij tussen 0,1 tot 1 vezels/cm³
  • Risicoklasse 3 heeft een hoog risico. Het blootstellingsniveau ligt op 1 vezels/cm³
Asbestos & Demolition Support BV

De Graaff Sloop- en Milieuwerken maakt gebruik van de diensten van het zusterbedrijf Asbestos & Demolition Support BV voor het verwijderen van asbest.

Overheidsrichtlijnen

De verwijdering van asbest is in Nederland wettelijk geregeld via het Arbeidsomstandighedenbesluit, het Asbestverwijderingsbesluit en de Wet Milieugevaarlijke stoffen. De Arbeidsinspectie en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid houden toezicht op het naleven van de asbestwetgeving.


Projecten

Amsteleiland, Amstelveen

Totaalsloop van verschillende opstallen. Dit alles met een focus op het milieuoogpunt, de scheiding van...